APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Równowaga adsorpcji eteru bis(1-chloro-2-propylowego) z roztworu wodnego na węglu aktywnym Adsorption equilibrium of bis(1-chloro-2-propyl) ether from aqueous solution onto activated carbon

Robert Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny, W Szczecinie, Wydział Technologii, Inżynierii Chemicznej
2014 unpublished
Słowa kluczowe: adsorpcja, eter bis(1-chloro-2-propylowy), węgiel aktywny STReSZCZeNIe Przedstawiono wyniki badań adsorpcji eteru bis(1-chloro-2-propylowego) z roztworu wodnego na wę-glu aktywnym. Badania równowagi adsorpcji prowadzono metodą statyczną w zakresie temperatur 25-70 o C. Wyznaczono izotermy adsorpcji, do których opisu zastosowano równanie Freundlicha oraz zmo-dyfikowane równanie Freundlicha jako szczególny przypadek modelu Dubinina-Astakhova. ABSTRACT The results of the adsorption
more » ... s of the adsorption study of bis(1-chloro-2-propyl) ether from aqueous solution on activated carbon were presented. Adsorption equilibrium studies were carried out by the static method in the temperature range of 25-70 o C. Adsorption isotherms were determined for which the description used Freundlich equation and the modified Freundlich equation as a special case of the Dubinin-Astakhov model.
fatcat:u2qvhftuuvbpdjrwtiqmeb4m6i