Edimbilim Üzerine

Ahmet Kocaman
1996 Dilbilim Araştırmaları Dergisi  
EDİMBİLİM: İletişimde dil kullanımının, özellikle tümcelerle kullanıldıkları bağlam ve durumlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Edimbilim şu konuları ele alır: a) Sözcelerin yorumlanmaları ve kullanımlarının gerçek dünya bilgisine nasıl dayandığı b) Konuşanların sözeylemleri nasıl kullanıp anladıkları c) Tümce yapılarının konuşan ve dinleyen arasındaki ilişkiden nasıl etkilendiği Edimbilim kimi zaman, anlamı kullanıcılara ve tümcelerin iletişim işlevlerine gönderimde bulunmaksızın ele alan anlambilimle karşılaştırılır.
doaj:442862d774ac4a348a45446e20eb8541 fatcat:q2paxiu4b5hj3d5d7357q5bhdq