ВОЛЬШОЙ ШИГИРСКИЙ ИДОЛ В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА КАМЕННОГО ВЕКА СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ-A NAGY SIGIRI IDOL ÉSZAK-EURÁZSIA KŐKORI MŰVÉSZETÉNEK KONTEXTUSÁBAN 1 Nemzetközi konferencia, Jekatyerinbug (Oroszország), 2017. június 12-16

Szegedi Kristóf István -Bálint, Csaba
unpublished
Oroszországban a kőkori művészet és őstörténet kutatásának nagy múltra tekintő hagyományai vannak. A boreális erdők lápos környezetében a szerves anyagból készült őskori művészeti és használati tárgyak gyakran kiváló minőségben maradtak fenn. A régészeti leletek értelmezésében pedig nagy segítséget jelent a kutatás számára az "élő" néprajzi anyag, amely kiváló analógiákat képes szolgáltatni. Kiemelkedő jelentőségű a Középső-Urál keleti oldalán Jekatyerinburg és Nyizsnyij Tagil települések
more » ... l települések között 1890-ben a tőzegmocsárból előkerült, "nagy sigiri idol"-ként ismert régészeti lelet. A magyar kutatók által főleg a finnugor nyelvű népekkel kapcsolatos irodalomból ismert vörös-fenyő faszobor korát (1. kép) többször próbálták meghatározni az utóbbi évszázadban. 4 Kezdetben tipológiai hasonlóságai alapján a vaskorra, bronz-korra, illetve a neolitikumra helyezték, azonban a legújabb radiokarbon abszolút kormeghatározások eredményei aktualizálták a faszobor Észak-Eur-ázsia őstörténetében betöltött szerepének kérdését. Ennek a problémának a megvitatása hívta életre a konferenciát, amelynek előadásai az idol kontextu-sát tárgyalták a kelet-európai erdőzóna és az Urál mezolitikumában és neolitikumában. (2. kép) A kelet-európai erdőzónában és az Urálban a pleisztocén végén egységes ütemben nagy kör-nyezeti változások zajlottak le, amelyek 10 300 év BP-től okoztok gyors felmelegedést, ami a paleolitikum és mezolitikum váltását is jelzi. 5 A Középső-Urál gyaníthatóan a paleolitikum legvégén és a kora mezolitikum elején alkalmassá vált a meg-településre. A "nagy sigiri idol", az Urál keleti olda-lán lévő barlangok leletanyagai és a Szverdlovszk Múzeumban őrzött sigiri gyűjtemény koradatai is ezt tűnnek alátámasztani. 6 A "nagy sigiri idol" kor-1
fatcat:oxm7axqzrjg3zgahdl2nre4x7u