Maszynopis w dobie "kultury przemysłowej". O dwóch wersjach "Czarnego Paryża" Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego

Iwona Boruszkowska, Aleksander Wójtowicz
2020 Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie  
Maszynopis w dobie "kultury przemysłowej" O dwóch wersjach Czarnego Paryża Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego Odnalezione niedawno maszynopisy Czarnego Paryża pozwalają na prześledzenie, w jaki sposób nowe technologie zapisu wpływały na pracę nad utworem literackim 1 . Powieść Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego wydaje się w tym kontekście bardzo interesująca, gdyż była pisana równolegle przez dwoje autorów, którzy w 1931 roku podjęli decyzję o wydaniu w celach zarobkowych powieści
more » ... wych powieści kryminalnej 2 . Już na początku następnego roku ukazywała się ona w odcinkach na łamach "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" 3 , co świadczyło nie tylko o sprawnym wynegocjowaniu terminu publikacji w wysokonakładowym dzienniku, lecz również o szybkim tempie pracy. Ubocznym -lecz z dzisiejszej perspektywy bardzo frapującym -efektem tego pośpiechu była duża liczba maszynowych oraz odręcznych poprawek, dopisków i przekreśleń nanoszonych na poszczególnych kartach.
doi:10.12775/se.2019.0035 fatcat:mnfie44a5fcbjevpamwab4hnvi