WARUNKI METEOROLOGICZNE WEGETACJI ROŚLIN UPRAWNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W LATACH 1981-2016

Agnieszka Ziemicka-Wojtaszek
2017 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  
Streszczenie. Celem pracy było przedstawienie wybranych skutków agrometeorologicznych współczesnych zmian klimatu w okresie wegetacyjnym IV-X w aspekcie regionalnym na przykładzie obecnego województwa podkarpackiego. Okres badań obejmował ostatnie 36lecie -1981-2016. Jest to okres, w którym zaobserwowano na świecie i w Polsce wyraźny wzrost temperatury powietrza wywołany ociepleniem klimatu. Wykorzystano miesięczne średnie obszarowe wartości temperatury i opadów atmosferycznych oraz komunikaty
more » ... ch oraz komunikaty i relacje o stanie upraw pod koniec miesiąca zamieszczane sukcesywnie w wydawnictwach statystycznych, agrometeorologicznych i rolniczych. Wykazano, że w badanym okresie wegetacyjnym istotny statystycznie wzrost temperatury powietrza szacować można na 0,44°C na 10 lat przy nieistotnie statystycznym wzroście opadów atmosferycznych. Mimo postępującego ocieplenia stwierdzono pogarszanie się meteorologicznych warunków wegetacji przejawiające się wprawdzie nieistotnie statystycznym spadkiem liczby miesięcy o sprzyjających warunkach pluwiotermicznych o wartości 0,19 miesiąca na 10 lat. Stwierdzono nieistotną statystycznie tendencję do zwiększania się liczby miesięcy suchych na poziomie 0,20 miesiąca na 10 lat. Słowa kluczowe: warunki termiczno-opadowe, globalne ocieplenie, województwo podkarpackie WSTĘP Naturalna zmienność i współczesne zmiany klimatu wywierają określone skutki w środowisku i gospodarczej działalności człowieka. W rolnictwie są one przyczyną zmienności warunków meteorologicznych wegetacji i wahań plonów [Křen 1995 , Koźmiński i Michalska 2001, Motha i Baier 2005. Zmienne warunki pogodowe w sytuacji,
doi:10.22630/zppnr.2017.590.38 fatcat:hxvb7jm2ebgevkcuv3sas3ymsa