Merre tovább andragógia? – A felnőttképzési szakemberek képzésének jelene és jövője?

Éva Farkas
2016 Opus et Educatio  
A felnőttképzési szakemberek képzésének jelene és jövője? "A felnőttnevelés és közművelődés a folyamatok legmélyén személyiségformálódás és céltudatos személyiségfejlesztés. A legértékesebb, a legdifferenciáltabb anyaggal, az emberrel foglalkozik, tehát mély és alapos szaktudást, felkészülést, önmagunk állandó továbbképzését követeli." (Durkó Mátyás) Bevezetés A felsőoktatásban kevés olyan képzés van, amely történetében olyan hosszú múltra tekint vissza, mint a kulturális és felnőttképzési
more » ... mberképzést szolgáló népművelő-művelődésszervezőandragógus képzés. A többszörösen átalakuló, folyamatosan változó névvel és képzési struktúrával működő szakok az elmúlt közel 60 évben számtalanszor kerültek a társadalmi és a szakmai érdeklődés középpontjába, valamint az éppen aktuális oktatáspolitika látókörébe. A képzés körüli szakmai és politikai viták ma sem jutottak nyugvópontra. A fogalom-és irányváltásokról Maróti Andor nyújtott részletes áttekintést az Opus et Educatio 1. számában. Én most onnan folytatom, ahol ő abbahagyta és a közelmúlt történéseit és a jövő lehetséges és kívánatos irányait mutatom be.
doi:10.3311/ope.49 fatcat:oivhinfcnva65a7v5mij42njm4