Průmysl 4.0 a modifikace studijních programů na Fakultě strojní ZČU Plzeň

Josef Basl, Edl Milan
2020 Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: sborník příspěvků   unpublished
Příspěvek se zabývá tématikou průmyslu 4.0 a jejím využitím v rámci přípravy a výuky studentů Fakulty strojní ZČU Plzeň. Představuje směry dalšího rozvoje, který se promítá do modifikace předmětů a formulaci nového studijního programu "Inteligentní výrobní systémy". Tato aktivita fakulty využívá výstupy projektu TL 01000081 financovaného Technologickou agenturou České republiky s názvem "Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních,
more » ... strojních, pedagogických a zdravotnických".
doi:10.24132/pi.2020.09693.024-030 fatcat:phal7vj6jnevfam6t5fypbkeny