FORMATION PROCESS OF THE ELEMENTARY EDUCATION IN GREAT BRITAIN IN THE FIRST THIRD OF THE 19 th CENTURY

Olena Mokromenko
unpublished
Наукові записки кафедри педагогіки Випуск ХХXІХ Харків-2016 157 УДК [373.31(410)]«18» СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. Мокроменко О.В. доцент кафедри мовної підготовки Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. Мокроменко О.В. У статті висвітлюється становлення елементарної освіти у Великій Британії у першій третині XIX
more » ... ретині XIX століття. Ключові слова: елементарна освіта, Велика Британія, перша третина ХІХ століття, становлення. СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХІХСТ. Мокроменко Е.В. В статье освещается становление элементарного образования в Великобритании в первой трети XIX века. Ключевые слова: элементарное образование, Великобритания, первая треть XIX века, становление. Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена вимогами якісного оновлення загальної освіти в Україні. Увага педагогічної громадськості зосереджується на проблемі пошуку нових напрямів, способів, форм і методів виховання і навчання підростаючого покоління. Вирішення цієї прблеми виражає ступінь розвитку суспільства та істотньо залежить від міри громадських і приватних ініціатив у галузі освіти і можливе у ході вивчення та критичного аналізу становлення та розвитку національних освітніх систем країн світу. Британський досвід освітніх реформ є найбільш тривалим та суперечливим, але водночас багатим та успішним серед розвинених країн. Отже, аналіз позитивних зрушень у цій сфері Великої Британії може слугувати прикладом вітчизняним освітянам у процесі проведення
fatcat:lo6yoebsljbshdhllsjrkizomi