CHARLES AMBROİSE BERNARD'IN (1808-1844) KAPLICA RİSALESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION ON PAMPLET OF HOT SPRING OF CHARLES AMBROISE BERNARD (1808-1844)

Hülya Öztürk
2015 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
Bu çalışmada Galatasaray'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin ilk müdürü Dr. C.A. Bernard'ın (1808Bernard'ın ( -1844) ) "Kaplıca Risalesi" incelenecektir. Dr. C.A.Bernard 19/12/1808 de Böhnen Eyaletinde Starkenbach'da doğmuş, 2/11/1844'te İstanbul'da vefat etmiştir. 1939'da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin açılışından bir yıl önce Osmanlı Devleti nezdinde çalışmak üzere davet edilmiştir. Kaplıca Risalesi 1842'de Fransızca olarak yazılmıştır. Padişah Abdülmecid'in 1844'te Bursa'yı
more » ... yareti sırasında Fransızca aslından Türkçeye tercüme ettirilmiş, herkese okutulmak üzere Tıbbiye Okulunun Matbaası'nda taş basması olarak çoğaltılmış ve 12 kuruşa satılmıştır. Kaplıca Risalesi 99 sahifedir, kitabın içinde 2 Resim ve 1 şekil vardır. Eser, başlıca üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölüm "Ilıcaların nasıl kullanılacağına" dair olup, ikinci bölüm ne kadar süre banyoda kalınacağı, üçüncü bölüm ne zaman ve ne sıklıkla banyo alınacağı, dördüncü bölüm diyetle ilgilidir. Bu çalışmasa adı geçen eserin Türkçeye tercüme edilmiş metni temel alınarak değerlendirilmiştir. Eser yüzyıllardır tıbbın su ile kesişme noktasını göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.
doi:10.20515/otd.77423 fatcat:adqwbtiklzfo5cbd6v3rixknny