Korištenje ekstraoralnog autolognog koštanog transplantata u augmentaciji alveolarnog grebena The use of extraoral autologous bone graft in alveolar ridge augmentation Kratki pregledni članak/Mini-review

Robert Cerović, Mirna Juretić, Margita Gobić
2014 unpublished
Sažetak. Ekstraoralni autologni koštani transplantati koriste se za augmentaciju u slučaju vrlo velikog koštanog deficita alveolarnog grebena. Najčešća donatorska mjesta ovih transplanta-ta su krista ilijaka i kalvarija. Transplantati uzeti s ovih mjesta koriste se najčešće kao koštani blokovi koji se vijkom pričvršćuju za površinu kosti u primajućoj regiji, a mogu se koristiti i kao mljeveni materijal, samljeven u koštanom mlincu. Oba ova transplantata količinski zadovolja-vaju i u
more » ... aju i u najsloženijim defektima, a razlikuju se po strukturi i embrionalnom podrijetlu što im određuje karakteristike i utiče na odabir jednoga od njih. Radi se o vrlo učinkovitoj rekon-struktivnoj metodi koja daje dobre rezultate u visokom postotku, a komplikacije su vrlo rijet-ke. Abstract. In cases of great bone loss of the alveolar ridge, extraoral autologous grafts are used for augmentation. The most frequent donor sites for these grafts are iliac crest and cal-varia. Grafts taken from these sites are mostly used as bone blocks that are fixed with a screw to the bone in the host site. These grafts can also be used as bone chips prepared with a bone mill. Both types of grafts are quantitatively sufficient even in the most complicated cases. They differ in structure and embryonic origin, which determines their characteristics and influences their selection. This is a very effective reconstructive method, which yields a high rate of good results and has rare complications.
fatcat:rbz6vj2lmbcl5kufkahib4ulnq