НІМЕЦЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ТА ОКУПАЦІЙНІ ОРГАНИ У ПРОТИСТОЯННІ РУХУ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1941–1944 рр

O.О. Mitiahin
2020 Воєнно-історичний вісник  
Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 156 УДК 355:94(47).084.8 Мітягін О.О., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ) НІМЕЦЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ТА ОКУПАЦІЙНІ ОРГАНИ У ПРОТИСТОЯННІ РУХУ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1941-1944 рр. У статті аналізується нормативна база, структура та склад збройних сил, військових формувань та спецслужб Німеччини з охорони тилу вермахту у боротьбі проти партизанського
more » ... партизанського руху Опору та підпілля на території України у 1941-1944 роках. У статті доводиться, що головною структурою підтримки окупаційного режиму були охоронні дивізії сухопутних військ. Поруч з охоронними дивізіями функціонували польові, гарнізонні та міські комендатури, групи таємної поліції, підрозділи жандармерії, охоронної поліції, айнзацгрупи. Боротьбою з партизанським рухом також займалися гестапо, служба безпеки нацистської партії -СД, абвер і його підрозділи. Ключові слова: партизанський рух, тиловий район, рейхскомісаріат "Україна", гестапо, СД, СС, абвер, таємна польова поліція, охоронні дивізії сухопутних військ, айнзацгрупи, комендатури (польові, гарнізонні, міські, районні, місцеві). Постановка проблеми. Актуальність теми визначена суспільнополітичними потребами вивчення діяльності збройних сил Німеччини (вермахту та спецслужб) з охорони тилових районів на окупованій території УРСР 1941-1944 рр., що становить певний науковий інтерес.
doi:10.33099/2707-1383-2019-32-2-156-169 fatcat:x3zaoyh5u5ez7hbb73mjiniz6e