Amerika'nın Kudüs Kararına İlişkin Televizyon Ana Haber Bültenlerinin İçerik Ana

Ceyhun BAĞCI
2018 Researcher Social Science Studies  
Özet Bu çalışmada gündem kurma ve saptama-(agenda setting) yaklaşımı perspektifinde dış politika haberlerinin sunumu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının Türk ulusal televizyon kanalları ana haber bültenleri örnekleriyle analiz edilmektedir. 6 Aralık 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar önünde adeta bir imza şovuyla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması, tüm dünyada geniş yankı
more » ... ve bütün dünya medyasında haber olarak yer almıştır. Bu çalışma Amerika'nın Kudüs kararının Türkiye'deki ulusal televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde nasıl sunulduğu ve hangi içeriklerle yer aldığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla izlenme oranları sıralaması temel kriter alınarak Fox TV, Show TV ve ATV televizyon kanalları örneklem seçilmiş, 6-22 Aralık 2017 tarihleri arasındaki on yedi günlük süreç içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda bu süreçte yayınlanan haberlerde niceliksel olarak dikkat çekici farklılıklar tespit edilmiştir. Abstract In this study, the presentation of foreign policy news in the perspective of agenda setting approach is analyzed by examples of the main news bulletins of the Turkish national television channel of the United States (US) President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel. On December 6, 2017, US President Donald Trump's announcement that he recognized Jerusalem as a capital of Israel with a signing show in front of the cameras provoked wide repercussions all over the world and took place as news in the whole world's media. In this study, how it is presented in the main news bulletin of the national television channels in Turkey of America's decision Jerusalem, and which aims to investigate whether the content is located. For this purpose, Fox TV, Show TV and ATV television channels were sampled based on the ordering of the viewing rates. The seventeen day period between 6-22 December 2017 was examined by content analysis. As a result of the research, quantitative noticeable differences were found in the news published in this process.
doi:10.18301/rss.751 fatcat:sboanegx3ncrzcqhcqp4bey6l4