Extracellular calcium sensing under normal and pathological conditions

Judit Tőke, Attila Patócs, Péter Gergics, Rita Bertalan, Miklós Tóth, Károly Rácz, Zsolt Tulassay
2009 Orvosi Hetilap  
Régóta ismert, hogy az ionos kalcium fontos sejten belüli másodlagos hírvivő szerepet tölt be. Az utóbbi 15 évben megismert kísérletes vizsgálatok és klinikai tanulmányok eredményei alapján az is egyértelművé vált, hogy az ionos kalcium elsődleges jelként is működik: az extracelluláris kalciumion egy G-fehérjéhez kapcsolódó sejtfelszíni receptort aktivál, amit kalciumérzékelő receptornak neveztek el. A szerzők összefoglalják a kalciumérzékelő receptor szerepét a kalciumhomeosztázis
more » ... n, ismertetik a receptor működésének szövetspecifi kus sajátosságait és azokat a kórképeket, amelyek a kalciumérzékelés zavarával járnak. A kalciumérzékelő receptor génjének funkcióvesztést vagy fokozott működést okozó csírasejtes mutációi hyper-vagy hypocalcaemiával járó öröklődő betegségeket váltanak ki. Az inaktiváló hatású mutációk heterozigóta formában familiáris hypocalciuriás hypercalcaemiát, míg homozigóta formában a gyakran életet veszélyeztető újszülöttkori hyperparathyreosist okozzák. Az autoszomális domináns hypocalcaemia hátterében aktiváló mutációk állnak. A szerzők összefoglalják ezeknek a betegségeknek a klinikai és laboratóriumi jellemzőit és a kezelés lehetőségeit. Áttekintik azokat a molekuláris folyamatokat, amelyek primer és szekunder hyperparathyreosisos betegekben hibás kalciumérzékelést váltanak ki, valamint azokat a klinikai vizsgálatokat, amelyek a kalciumérzékelő receptorgén genetikai variációinak funkcionális következményeiről számolnak be. Kulcsszavak: kalciumszenzor-receptor, familiáris hypocalciuriás hypercalcaemia, újszülöttkori hyperparathyreosis, autoszomális domináns hypocalcaemia, primer hyperparathyreosis Extracellular calcium sensing under normal and pathological conditions Ionic calcium has been known as an important intracellular second messenger for many decades. In addition, a whole series of experimental and clinical studies from the past fi fteen years have provided evidence that extracellular ionic calcium itself is also a fi rst messenger, since it is the ligand of a cell surface G-protein coupled receptor called calcium-sensing receptor. This review summarizes the current knowledge on the role of calcium-sensing receptor in the maintenance of calcium homeostasis, its functions in various tissues and some of the most important disorders characterized by defective calcium sensing. The inherited disorders of the calcium-sensing receptors may be classifi ed as the results of loss-of-function and gain-of-function mutations of the calcium-sensing receptor gene. Loss-of-function heterozygous mutations lead to familial hypocalciuric hypercalcemia while homozygous mutations result in the frequently life-threatening disorder called neonatal severe hyperparathyroidism. Gain-of-function mutations of this receptor's gene cause the disorder called autosomal dominant hypocalcemia. The authors briefl y highlight the clinical features, laboratory characteristics and therapeutic implications of these disorders. Also, they discuss briefl y the molecular mechanisms resulting defective calcium-sensing in of patients with primary and secondary hyperparathyroidism, and summarize the results of some recent investigations on the functional consequences of genetic variants of the calcium-sensing receptor gene.
doi:10.1556/oh.2009.28602 pmid:19362934 fatcat:tttscsya45gjdiscfbhvte2aeq