La prescripció en el dret civil de Catalunya: la normativa catalana només és aplicable quan hi ha una regulació pròpia de la pretensió que prescriu? InDret

Joan Manel, Abril Campoy
unpublished
El present article analitza la problemàtica que se suscita sobre l'aplicació del règim català de la prescripció. Això resulta encara més rellevant des que, per Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera del Codi civil de Catalunya, es va regular, en la línia dels ordenaments jurídics del nostre entorn i dels principis europeus de dret contractual, de manera moderna i sistemàtica, la prescripció. L'examen dels problemes pràctics que s'han sotmès a la resolució dels òrgans judicials evidencia una
more » ... sparitat de criteris, tant per part del Tribunal Suprem com de les Audiències Provincials catalanes, sobre l'aplicabilitat del règim de la prescripció a aquelles hipòtesis en les quals la relació jurídica, que presenta punts de connexió amb diversos ordenaments jurídics interns, se subjecta al dret català. Malgrat l'absència de jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre aquesta matèria, l'estudi detingut dels arguments que s'ofereixen permet concloure, d'acord amb els raonaments que s'esmenten en el text, que en aquests supòsits esdevé aplicable la normativa sobre la prescripció que es contempla en el Codi civil de Catalunya, encara que la resta de la regulació de la relació jurídica s'hagi d'heterointegrar amb el dret supletori del Codi civil.
fatcat:mdn3lg4b7rffhlaplwjqbisxj4