Functional ability, self-assessment of health and life satisfaction of elderly people

Manuela Roso
2016 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
drugih sposobnosti [2] . Funkcionalna sposobnost predstavlja jednu od ključnih istraživačkih tema u gerontologiji i gerijatriji te je kritični pokazatelj kvalitete života i zdravlja među starijim osobama. Aktivnosti koje stariji ljudi mogu samostalno izvoditi, ili misle da mogu, koristan su pokazatelj zdravstvenog stanja osobe i njezinih potreba za pomoći u slučaju slabljenja sposobnosti samozbrinjavanja. Pri tome je od najveće važnosti sposobnost starije osobe da neovisno funkcionira u
more » ... m domu[3]. Sažetak Cilj je članka ispitati razlike u sociodemografskim obilježjima starijih osoba koji su korisnici Doma za starije osobe Dubrovnik. Nadalje, utvrditi postoje li razlike u funkcionalnim sposobnostima korisnika, i razlike u osobnoj procjeni zadovoljstva starijih osoba koji se nalaze u navedenom domu. Istraživanje je provedeno u Domu za starije osobe Dubrovnik a u istraživanju je uključen 51 ispitanik (45,5%). Anketa je bila anonimna, a izrađen je originalni anketni upitnik. U odnosu na procjenu vlastitog zdravstvenog stanja, 21 ispitanik (41%) naveo je da se osjeća dobro bez obzira ima li neku kroničnu bolest, a da im je zdravstveno stanje loše i vrlo loše procijenili su korisnici koji su teško pokretni ili nepokretni jer im je potrebna stalna pomoć druge osobe. Od 51 ispitanika njih 34 (67%) složilo se da imaju zadovoljavajuću zdravstvenu skrb, a 6 ispitanika (12%) navodi nezadovoljavajući obim zdravstvene njege. Zdravstvena njega, i aktivno sudjelovanje osoba starije životne dobi u socijalnim, kulturološkim, duhovnim aktivnostima ima svrhu autonomnosti i neovisnosti u izgradnji civilnog društva i prilagodbi tih osoba novoj sredini u kojoj se nalaze. Ključne riječi: funkcionalna sposobnost • starije osobe • dom umirovljenika Kratki naslov: Starije osobe u domu umirovljenika
doi:10.11608/sgnj.2016.21.059 fatcat:fyhdkwemtbf6tady4eku7tdc3y