Typy myśli krytycznej w prawoznawstwie. Od krytyki poznania do walki o uznanie [chapter]

Paweł Skuczyński
2014 Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 1  
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnorodności myślenia krytycznego w prawie. Tak jak nie istnieje jeden powszechnie przyjmowany model doktryny prawniczej, tak też myślenie krytyczne w naukach prawnych cechuje różnorodność. Podkreślenie owej różnorodności jest ważne m.in. dlatego, że w obiegowych opiniach myślenie krytyczne jest często utożsamiane np. jedynie z postmodernizmem i filozofią radykalnego zerwania. Takiemu poglądowi należy się przeciwstawić chociażby po to, aby
more » ... ć fakt, że myślenie krytyczne jest filozoficznie znacznie bogatsze i stanowi poważną ofertę intelektualną. W pracy mowa jest o rożnych typach myślenia krytycznego, zaś podział nie jest rozłączny i nie opiera się na idealizacji.
doi:10.18778/7969-150-0.11 fatcat:oxpz2vjpevfclddcocbbngkxie