Norsk forsvarsomstilling under endrede trusselbilder

Sverre Diesen
2015 Internasjonal Politikk  
General, tidligere forsvarssjef Sverre.Diesen@ffi.no «Det eneste som er vanskeligere enn å få en ny idé inn i et militaert hode er å få en gammel idé ut», sa i sin tid den britiske militaerhistorikeren Basil Liddell Hart (1944: 190). Det er farlig å generalisere, men Liddell Harts sarkasme har mer enn en kjerne av historisk sannhet. Den kan ikke avskrives som kun et uttrykk for hans egen frustrasjon over den britiske haerens manglende evne til å ta inn over seg erfaringene fra første
more » ... . 1 Det er jo nettopp dette historikerne sikter til, når de har påpekt militaere organisasjoners tilbøyelighet til å forberede seg på forrige krig i stedet for på neste. Nå er som kjent etterpåklokskap den eneste eksakte vitenskap, så vi skal likevel vaere forsiktige med å trekke slutninger om fravaer av kollektiv fornuft i militaere organisasjoner på et slikt grunnlag. Militaervesenet er jo unikt blant en stats institusjoner ved at det til daglig ikke blir satt på den prøven det er forutsatt å bestå, i motsetning til politi, helsevesen, utdanningsinstitusjoner, jernbaner og andre etater. Disse virksomhetene formes av den oppdragende effekten det har å leve i permanent inngrep med virkeligheten. Vi lever heldigvis ikke i en tilstand av kontinuerlig krig. Dermed mister vi også den darwinistiske virkning krig har med hensyn til skånselløs seleksjon av de beste ideene og de beste lederne. Når det man har å forholde seg til er historisk erfaring, kanskje med saerlig vekt på de ferskeste erfaringene, er det ikke til å undres over at det nettopp er forrige krig som danner skole for hvordan man har tenkt å utkjempe neste. Det har jo til
doi:10.18261/issn1891-1757-2015-03-05 fatcat:lrcidn4lbvbj3o7jp7p2dat7sm