Charakterystyka i obszary zastosowań chmur obliczeniowych Cloud Computing w nowoczesnym modelowaniu biznesu

Waldemar Zadworny, Marcin Kłak
2019 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania  
Rozwój Cloud Computingu to z całą pewnością najsilniejszy trend na rynku usług IT i rewolucja w technologii i outsourcingu usług. Korzyści wynikające z szerokiego zakresu zastosowania chmur obliczeniowych potwierdzają, iż staje się ona technologią kluczową dla przedsiębiorstw, mającą ogromny wpływ na tworzenie nowych modeli biznesowych i przemianę organizacyjną firm. Cloud Computing daje swoim użytkownikom ogromne możliwości szczególnie w zakresie skalowalności oferowanych usług oraz dużej
more » ... yczności w ich dopasowaniu do indywidualnych potrzeb. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki zastosowania technologii chmury obliczeniowej jako stymulatora tworzenia nowych modeli biznesu w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono model przetwarzania w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing) oraz wskazano obszary jego zastosowania w przedsiębiorstwach. Omówiono również korzyści i bariery oraz ryzyko związane z implementacją Cloud Computing.
doi:10.52934/wpz.40 fatcat:5dd7fcvu3rgtfp46sfiehaq6be