Liturgický spevník 1: Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy [book]

Slovenská Liturgická Komisia
1998 Zenodo  
Dotlač pôvodného vydania z r. 1990.
doi:10.5281/zenodo.3752706 fatcat:46dprv7pdnh6pi6kkzundukixi