Yangonin Blocks Tumor Necrosis Factor-α–Induced Nuclear Factor-κB–Dependent Transcription by Inhibiting the Transactivation Potential of the RelA/p65 Subunit

Juan Ma, He Liang, Hong Ri Jin, Nguyen Tien Dat, Shan Yu Zhang, Ying Zi Jiang, Ji Xing Nan, Donghao Li, Xue Wu, Jung Joon Lee, Xuejun Jin
2012 Journal of Pharmacological Sciences  
doi:10.1254/jphs.11215fp pmid:22510965 fatcat:7nslptdkhrewbejvctxoa47naq