Generative sphere states of Catalpa bignonioides and C. speciosa under condition of the roadside forest belt

M. V. Nemchenko, V. P. Bessonova
2008 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Bìologìâ, Ekologìâ  
Дніпропетровський державний аграрний університет ОЦІНКА ГЕНЕРАТИВНОЇ СФЕРИ CATALPA BIGNONIOIDES ТА C. SPECIOSA В УМОВАХ ПРИДОРОЖНЬОЇ ЛІСОСМУГИ Проведено дослідження генеративної сфери рослин роду Catalpa у придорожній лісосмузі. Встановлено, що за цих умов у C. bignonioides Walt. та C. speciosa Ward. пригнічується інтенсивність цвітіння та плодоношення, змінюються якісні та кількісні характеристики плодів та насіння (причому сильніше змінюються показники плодоношення, ніж цвітіння). Якщо
more » ... ристики цвітіння у обох видів змінюються майже однаково (за винятком довжини суцвіття) порівняно з контролем, то характеристики плодоношення суттєвіше змінюються у C. speciosa Ward. Research of the generative sphere of plant genus Catalpa in the roadside forest belt was conducted. The belt's ecological condition leads to the depression of blossoming and fruiting of C. bignonioides Walt. and C. speciosa Ward. The qualitative and quantitative characteristics of fruits and seeds were changed in comparison with a control. The changes in fruiting parameters are greater than flowering. Flowering characteristics of both species changed almost identically, with the exception of the blossom cluster length. The description of fruiting changed substantially in C. speciosa Ward. Вступ Адаптивна лісомеліорація -профілактичний захід для поліпшення загального стану агроландшафтів. Вона забезпечує комплексну охорону ґрунтів, клімату, біоресурсів і біорізноманіття, відіграє роль буферних зон у техногенних ландшафтах, позитивно трансформує потоки речовини, енергії та інформації [4], поліпшує вологообіг, тепло-та газообмін [8] . Захисне лісорозведення має велике значення для України, а для нашого регіону особливо важливі захисні лісосмуги уздовж шляхів автотранспорту. Вони запобігають заносу снігом доріг, зменшують швидкість вітру у придорожній зоні та виконують роль її декоративного оздоблення, перешкоджають надходженню викидів автотранспорту на поля, що межують із лісосмугою. Значна частина смугових і деревних культурбіогеоценозів степового Придніпров'я перебуває у стадійно старому віковому та деструктивному кризовому стані. Деструкція штучних лісових біогеоценозів степової зони може бути викликана впливом різноманітних антропогенних та інших негативних факторів на існуючі деревні культурбіогеоценози [6] . Причиною цього може бути також недотримання типологічних принципів створення штучних лісів степової зони України О. Л. Бельгарда [1], недостатнім урахуванням специфіки лісорослинних умов.
doi:10.15421/010923 fatcat:kk2boj5dlfejnp2fgaccubcjx4