Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės

Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus
2009 Informacijos mokslai  
Aptariama sparčiai augančios informacinių technologijų (IT) specialistų paklausos ir mažėjančio suinteresuotumo tokiomis studijomis problema, kuri vadinama informatikos studijų paklausos krize. Universalių metodų, kaip šią problemą išspręsti, nėra. Yra tik bendro pobūdžio rekomendacijos, kad reikia skatinti studentų motyvaciją ir teikti įvairesnes bei geriau jaunimo poreikius atitinkančias programas. Straipsnyje, remiantis Vytauto Didžiojo universitete atliktos apklausos duomenimis,
more » ... enimis, pateiktipirmųjų kursų studentų poreikių ir jų profesinės veiklos planų analizės rezultatai, aptartos studijų programos modifi kavimo priemonės, kuriomis siekiama atsižvelgti į studentų poreikius. Aprašomi nuoseklaus pradinių specialybės žinių ugdymo programos, kuri atitinka šiuolaikinę informatikos sampratą ir studijų motyvacijos skatinimo poreikius, parengimo principai.Needs and Tools for Motivation of Informatics StudiesAntanas Vidžiūnas, Artūras Mickus SummaryToday IT is invading every aspect of science and society, but despite the nice carrier perspectives of informatics profession the student enrollment problem is actual for universities in Europe, USA, Lithuania and other countries. This problem is called informatics enrollment problem and can be solved only by increasing motivation of informatics studies. Results of investigation in Vytautas Magnus University demonstrate that students are very interested in getting practical skills of computing at the beginning of their studies but classical ACM computer science curriculum isn't suitable for this. Original curriculum for applied informatics, based on nowadays understanding of Informatics science, was developed in Vytautas Magnus University for solving this problem and main ideas of this curriculum are presented there.>
doi:10.15388/im.2009.0.3301 fatcat:pxzb7g5qtzdilpsgtjmopffuxy