KOREYS TILI FRAZEOLOGIZMLARIDA LEKSIKVA SEMANTIK MUNOSABATLAR

Tirkashov Zokir Botir O'g'li
2022 Zenodo  
Frazeologizmlar o'z-o'zidan hech qanaqa ta'sirsiz, bir-biridan mustaqil holda turli davirlarda vaturli tillarda vujudga keladi. Ular insonning o'zini, tana a'zolarini kuzatishda umumiy jismoniy va psixik belgilarida, rivojlanishning umumiy sharoitida hayotni va hayvonlar yurish-turishini kuzatishda hamda nihoyat inson hatti-harakati va hissiyotarida umumiy assosga ega.Bunday kuzatishlar umumiy semasiologik qonunlarda yotadi.Ularga ko'ra leksemalarda ma'no ko'chish rivojlanib, frazeologizm hosilbo'lishida asos bo'lib xizmat qiladi.
doi:10.5281/zenodo.7222140 fatcat:funwegpfyjdz3pb3llec3xaufq