Mountains between sustainability and development: managing sustainable development in mountain areas

KOULOV Boian Iordanov
2013 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi  
The goal of this investigation is to examine sustainable development management in mountain areas. On the basis of the author's field research in the Western Rhodope Mountains of Bulgaria, this work examines the assertion that sustainable development policies are most effective when they address all salient natural and anthropogenic elements on which sustainability of the managed system depends. The research applies the system's approach to the understanding of the sustainable development
more » ... t and employs a geographic system model to reveal the guiding principles of sustainable management in mountain areas. It analyzes the necessary elements that make sustainable development possible and concludes that political and cultural aspects are paramount to understanding of the sustainable development concept. The research examines the specific dynamics of mountains' natural and anthropogenic characteristics and introduces the term "overlap of peripheries" to better explain the case of mountain areas development in Southeastern Europe. It concludes that inclusion of all elements on which sustainability depends, as well as their integrated management are guiding principles of sustainable administration. Mountains can be managed sustainably only at the "whole mountain" scale and within the boundaries of the entire geographic system. Özet: Bu araştırmanın amacı dağlık alanlarda sürdürülebilir kalkınma yönetimini incelemektir. Yazarın Bulgaristan'ın Batı Rodop Dağları'ndaki alan araştırmasına dayalı olan bu çalışma, yönetilen bir sistemin sürdürülebilirliği bütünüyle antropojenik ve doğal elemanlara bağlı olduğunda, sürdürülebilir kalkınma politikalarının en etkili olduğu iddiasını incelemektedir. Araştırmada, sürdürülebilir kalkınma kavramının anlaşılmasında sistemin yaklaşım modelini kullanılmış ve dağlık alanlardaki sürdürülebilir yönetimin temel ilkelerini ortaya çıkarmak için bir coğrafi sistem modeli kullanılmıştır. Araştırma, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan gerekli elemanları açıklar ve sürdürülebilir kalkınma kavramının anlaşılmasında politik ve kültürel özelliklerin büyük öneme sahip olduğu sonucuna ulaşır. Araştırma dağların doğal ve beşeri özelliklerinin özel dinamiklerini inceler ve Güneydoğu Avrupa'daki dağ alanları gelişimi olgusunu daha iyi açıklamada "dış sınırların örtüşmesi" terimini tanıtır. Araştırmada bu alanların bütünleşik yönetiminde, sürdürülebilir yönetimin temel ilkeleri olduğu kadar sürdürülebilirliğin bağlı olduğu bütün elemanları içermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Dağlar sürdürülebilir olarak yalnızca "dağ bütünü" ölçeğinde ve tüm coğrafi sistemin sınırları içinde yönetilebilir. Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir kalkınma, dağlık alanlar, Batı Rodop Dağları, Bulgaristan.
doi:10.1501/csaum_0000000076 fatcat:72dktvignvgilanua76n5atnwi