OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sevcan BAYRAK ÇELİK-
2020 Kesit Akademi  
Öz: Eğitim-öğretim hayatına yeni başlayan çocuklar için ilk eğitim kurumu okul öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitimde yapılan sanat ve beceri etkinlikleri arasında yer alan müzik etkinlikleri kuşkusuz ki çokça başvurulan etkinlikler arasındadır. Müziğin okul öncesi dönemde kullanılmasının bir sebebi de müziğin insanlar üzerinde bıraktığı olumlu etkidir. Müziğin çocukta oluşturduğu olumlu etkiler gözle görülür biçimdedir. Çocukta öz bakım becerileri, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, dil
more » ... , duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve kişilik gelişimi gibi önemli alanlarda çocuğa çok büyük bir katkıda bulunur. Sayılan bu gelişimleri çocuğa sağlıklı bir şekilde yerleştirebilmek için aile ve eğitimcilere büyük görevler düşer. Çalışmamızın amacı okul öncesi öğretmenlerin müzik etkinliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla çalışma gurubu oluşturmak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 10 okulda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine görüşme tekniğiyle sorular sorulmuştur. Veri toplama aracı olarak ilgili ana temalar belirlenmiş ve bu temalar soru cümlesi formatında öğretmenlere sorularak öğretmenlerin bilgileri doğrultusunda * The ethics committee review for this article was not reported./Etik kurulu onayı gerekmediği bildirilmiştir.
doi:10.29228/kesit.45978 fatcat:2ofubj7qmrgt7gzhliq55k2644