İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli DynEd İngilizce Öğretim Yazılımı Hakkındaki Görüşleri

Bayram GÖKBULUT
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Teknolojinin etkisi ile globalleşen dünyada insanlara bir yabancı dil bilmesi yetmemekte, birden fazla yabancı dil öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin ortak dili ve evrensel bir dil haline gelmiş İngilizce, herkes tarafından bilinmesi gereken bir dil haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce dil eğitimine destek olması amacıyla DynEd programını ortaokul ve liselerde uygulamaktadır. Yapılan bu çalışma ile 2008 yılından beri uygulanan DynEd İngilizce dil eğitim
more » ... il eğitim yazılımının faydaları ya da uygulamada yaşanan sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 6 ortaokul ve 6 lisede görev yapan toplam 12 İngilizce öğretmeni ile nitel bir çalışma yürütülmüştür. Yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilen çalışmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenler, DynEd uygulamalarında teknolojik alt yapı eksikliklerinin bulunduğunu, akıllı telefon uygulamalarında işletim sisteminden kaynaklı sorunlar nedeniyle bazı telefonlara yüklenemene problemlerinin yaşandığını dile getirmişlerdir. Öğretmenler, İngilizce dil eğitiminde yaşanan sorunların çözümünde DynEd'in tek başına çözüm olamayacağı, sadece dil eğitimine destek olabileceği görüşünü belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: İngilizce dil eğitimi, bilgisayar destekli eğitim, öğretmen ve öğrenci teknolojik yeterlilikleri, Abstract With the influence of technology, it is not enough for people to know a foreign language in a globalized world. As a result of this, people need to learn more than one foreign language. English has become a common language of technology and has become a universal language, a language that everyone should know. The Ministry of National Education is implementing the DynEd program in schools to support English language education in secondary and high schools. The aim of this study is to reveal the benefits of DynEd English language education software that has been implemented since 2008 or the problems in practice. For this purpose, a qualitative study was conducted with 12 English teachers working in 6 secondary and 6 high schools. Data were collected through a semi-structured interview form. Content analysis method was used for data analysis. The teachers stated that there are deficiencies in technological infrastructure in DynEd applications and that there are problems in smartphone applications that cannot be installed on some phones due to operating system problems. The teachers stated that DynEd cannot be the sole solution for the problems in English language education, but can only support language education.
doi:10.26466/opus.670073 fatcat:c5ncjuvimvb6pji3y2garimyr4