АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХХІ СТ

Л. А. Бондар
2012 Освітній вимір  
У даній статті розкривається сутність понять «самоосвіта», «інтеграція», «навчально-пізнавальна діяльність». Висвітлено теоретико-методологічні та історико-педагогічні витоки проблеми організації навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів ВНЗ на засадах інтеграції.Ключові слова: самоосвіта, інтеграція, навчально-пізнавальна діяльність. The essence of the notions: «self-education», «integration», «educational and cognitive activity» is investigated. The article is devoted to
more » ... problem of the setting integration of self-educated activity and academic activity in the process of studying. Key words: self-education, integration, academic activity, of self-educated activity.
doi:10.31812/educdim.v33i0.1994 fatcat:2gjtw2ziujcpbew2jstneaxs5i