Diyarbakır'da İlköğretim Öğrencilerinin Hayvansal Kaynaklı Protein Tercih ve Tüketimlerinin Belirlenmesi

Dilek ŞENTÜRK DEMİREL
2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Araştırma, Diyarbakır merkeze bağlı 4 ilçede (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) öğrenim gören 478 ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Her bir ilçede önceden belirlenen okullardan, ilköğretim 4., 6. ve 7. sınıf öğrencileriyle yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Anket verileri Khi kare testiyle değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan anketlerle, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, yaşadığı ilçe, sınıfı, kardeş
more » ... ailenin eğitim durumu ve ebeveynlerinin maddi durumları ile beslenme tercihleri, tüketilen et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta tüketimleri arasındaki istatistiksel ilişki araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, bağlı olduğu ilçe, sınıfı, kardeş sayısı, ailenin eğitim durumu ve ebeveynlerinin maddi durumu ile hayvansal proteinle beslenme tercihleri arasında istatiksel olarak farklılık olduğu saptanmıştır.
doi:10.47495/okufbed.899814 fatcat:cx4yuiwckbbz3apa46gullerbi