Picasso'nun Sanat Pratiğinde Primitivizm Etkisi

Şemseddin Ziya DAĞLI
2022 Journal of academic social resources (asrjournal)  
Sanat; duygu, düşünce veya yaşantıların başkalarına aktarılmasında en dikkat çekici unsur olmuş ve zaman içerisinde çeşitli yöntem-tekniklerin de kullanılmasıyla gelişerek insan yaşamında derin anlamlar kazanmıştır. İlk insanlardan günümüze değişen yaşam koşullarıyla birlikte yavaşça oluşan kültürün ve hızla gelişen teknolojinin çeşitli etkileriyle sanat anlayışı ve üretimi ivme kazanmıştır. İlkel yaşam dönemlerinde çeşitli nedenlerle üretilen ürünler zaman içerisinde gelişme kaydederek insan
more » ... yatında derin etkiler yaratmıştır. Bu dönemlerde kullanım amacına göre sınıflandırılmaksızın ele alınan tüm ürünlerde toplumun kültürüne dair birçok sanatsal unsur yer almıştır. Biçimsel olarak yalınlık gözlenen çalışmalarda primitif halkların zengin düş dünyasının izlerine rastlanılmıştır. Çalışmaların gerçekçi olması hedeflenmemiş, ölçülerde genellikle abartıya gidilmiş ve önemli görünen parçalarda da renkte veya oran-orantıda yapılan değişikliklerle vurgu yapılmıştır. İlkel insanların yetenekleri sayesinde keşfederek kullanmış oldukları çizgi ve geometrik yapılardaki çeşitlilikler estetik algılarında gelişime sebep olmuş ve böylelikle günümüz sanatçılarına biçimin daha iyi kavranması yönünde destek oluşturmuştur. Afrika Primitivizmi ilk olarak Paul Gauguin'in araştırmalarının bir sonucu olarak sanat camiasında yer edinmiş ve dönemin sanatçıların ırkçılığa karşı göstermiş oldukları duyarlılıkla ürettikleri sanat eserleri sayesinde batılı halklarca tanınan bir kültür olması sağlanmıştır. Primitif sanat Afrikalı halkların kültürlerinin yansıması olarak ortaya çıkmakla birlikte bu kültürden etkilenen Batılı sanatçıların kültürün korunmasına yönelik attıkları adımlarla varlığını sanat tarihi içerisinde göstermiştir. Primitif sanatın çizgi, renk ve biçim konusundaki alışılmışın dışındaki ifade biçimi dönemin entelektüel sanatçılarından biri olan Picasso'nun da dikkatinden kaçmamıştır. Sosyal ve kültürel birçok sorun üzerine araştırmalar yapan sanatçı Batılı devletlerin kolonileşme yöntemiyle sömürü haline getirdikleri Afrika halklarının sahip oldukları kültürü korumak için yapılan çalışmalara da destek vermiştir. Sanat yaşamında sürekli bir devinim içerisinde bulunan Pablo Picasso, Afrika kültüründen etkilenmiş ve kendi sanatsal anlayışıyla yorumlayarak ilerleyen zamanlarda yapacağı çalışmalara zemin hazırlamıştır.
doi:10.29228/asrjournal.62663 fatcat:frtnnw4lyfhrtazflbod3kpyhu