At fortaelle historie-Litteraere strategier i historieskrivningen

Leif Søndergaard, Tom Buk-Swienty, Slagtebaenk Dybbøl
unpublished
(2008) og Peter Englund: Stridens skönhet och sorg (2009) Der er forskel på at fortaelle historie og fortaelle historier. Historiske begivenheder og personer behandles forskelligt i den historiske (historiogra�ske) diskurs og i den litteraere diskurs (historiske romaner og fortaellinger). Sådan har det ikke altid vaeret. Indtil omkring 1800 var de to former for historiefortaelling del af samme litteraere diskurs-selv om fremstillingen kunne variere i et kontinuum fra det mere historiske til det
more » ... historiske til det overvejende litteraere. I den første trykte bog på dansk, Rimkrøniken, fra 1495 blev Danmarks historie fx fortalt i knittelvers og med rim. Fortaelleren lagde fremstillingen i munden på den konge, hvis regeringsperiode der blev fortalt om, dvs. at kongen blev jeg-fortaeller, og det var hans synsvinkel, der blev formidlet-dog ofte med den bagvedliggende fortaellestemmes vurdering lagt ind over. Historien kunne fremstilles forskelligt, men der var ingen skarp skillelinje. I løbet af 1800-tallet skete der en stadig større adskillelse af de to diskurser. Historikerne fokuserede i stigende omfang på studiet af kilderne for at �nde frem til 'wie es eigentlich gewesen' (med Rankes udtryk), mens de litteraere forfattere frigjorde sig fra objektivitets-kriteriet for at give en oplevelsesorienteret fremstilling af historien med en raekke �ktive traek indbygget i den historiske ramme. Forskellen kan kort karakteriseres ud fra Erik Arups maksime for historikerne: de må skrive med kilderne, ikke mod kilderne og ikke ud over kilderne. Til forskel herfra skriver digterne i den realistiske historieroman med kilderne, ikke mod kilderne, men gerne ud over kilderne. De skønlitteraere forfattere indbygger en raekke historiske markører: faktisk eksisterende historiske personer og begivenheder i deres reale veri�cerbare tid og sted. Men til forskel fra faghistorikerne udfylder de hullerne i de bevarede kilder og tildigter personernes tanker, følelser
fatcat:wzh3fdnl7jcbjmsxhtsjjzqf5m