The role of framing effect in assessment of quality of life according to standard gambling theory

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve, İdari Bilimler, Fakültesi Sağlık, İdaresi Bölümü, Beytepe, Türkiye Ankara, Songül Çınaroğlu, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve, İdari Bilimler, Fakültesi Sağlık (+4 others)
2015 TAF Preventive Medicine Bulletin   unpublished
Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde standart kumar teorisine göre çerçeveleme etkisinin rolü The role of framing effect in assessment of quality of life according to standard gambling theory Songül Çınaroğlu ÖZET Sağlık sonuçlarının ölçümü risk ve belirsizlik içermektedir. Sağlık sonuçlarının ölçümünde sıklıkla kullanılan, yaşam kalitesi değerlendirmelerinin kişiye özel olmak ve bireysel tercihleri yansıtmak gibi iki temel özelliği bulunmaktadır. Hasta tercihlerinin öngörülemez olması ve
more » ... lemez olması ve risk barındırması nedeniyle, tercihlere yönelik tahminlerin öngörülmesinde standart kumar teorisinin de aralarında bulunduğu sayısallaştırma tekniklerinden faydalanılmaktadır. Çerçeveleme etkisi adı verilen sosyal psikoloji temelli bir yaklaşım, pozitif ve negatif çerçevelenmiş bilginin karar verme üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada yaşam kalitesi değerlendirmede standart kumar teorisinin kullanılması durumunda tercihlerin değerlendirilmesinde çerçeveleme etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları geleneksel çerçeveleme etkisi ile karşılaştırıldığında, tıbbi çerçevenin karar verme sürecinde ters bir durum ortaya koyduğunu göstermiştir. Buna göre pozitif çerçeve sunulduğunda hastaların risk arama davranışı gösterdikleri, negatif çerçeve sunulduğunda ise riskten kaçınma davranışı sergilendikleri görülmüştür. Çalışma sonuçlarının, hasta tercihlerinin değerlendirilmesinde yararlanılan çerçevenin nasıl bir yanlılık oluşturduğunun anlaşılması konusunda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. ABSTRACT Measuring health outcomes includes risk and uncertainty. Quality of life assessment in health care has two main properties one is they are personal, the other is they are reflecting personal preferences. Because of patient preferences includes risk and uncertainty standard gambling theory used which is one of the quantitative techniques for assessment of patient preferences. Framing effect which is based on social psychology, shows that positive and negative framed information effects decision making. For this reason in this study we aim to discuss the role of framing effect on quality of life assessments when standart gambling theory was used. Results of this study show that compare to traditional framing effect, medical framework reveal opposite results. Patients show risk seeking behavior in positive framework and they show risk aversion behaviour in negative framework. We think that the results of this study provides useful information for understanding of how framing make a bias in asssessment of patient preferences.
fatcat:3mr3gmpbpbdr5i5t46l5hus7yy