Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah

Gregor Perko
2019 Slavistična Revija  
Članek se osredotoča na dvoimenske priredne zveze z veznikom in, kjer se pojavljata samostalnika ženskega in moškega spola, ki označujeta osebe. V članku poskušamo osvetliti kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na besedni red v omenjenih zvezah.
doaj:447debb4640d4367a401c79c9ec3b7be fatcat:7rup7ne4efg2pnt2r6ofjmmirq