Pojav obratne zaznamovanosti (markedness reversal) pri obravnavi slovenskih števnikov s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti

Helena DOBROVOLJC
2005 Slavistična Revija  
Prispevek predstavlja temeljne pojem[!] slovenske teorije jezikoslovne naravnosti, zlasti izpeljave kot sosledje predpostavk teorije. Napovedi jezikovnega vedenja so v teh izpeljavah dobljene iz povezav vrednosti v lestvicah. Slednje odslikavajo jezikovna dejstva in so utemeljene z devetimi merili. V manj naravnem sistemu nenizkih glavnih in nedoločnih števnikov so izpeljave podvržene t. i. obratni zaznamovanosti, namreč posamezne lestvice imajo zaradi manj naravnega okolja zamenjano zaporedje vrednosti.
doaj:adea5e8942b04a2296e872a3c4225df9 fatcat:y33c64efobgybmbxjrz6emexqi