Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων της ευρωπαϊκής ένωσης

Ιωάννης Βίκτωρος Μπλάγας
2013
Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία, αναφέρεται στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας, τόσο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και στις ένοπλες δυνάμεις άλλων 19 ευρωπαϊκών χωρών. Μέσα από στοιχεία που παρατίθενται, γίνεται γνωστό ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των στρατιωτών που ασπάζονται διαφορετική θρησκεία, από την επικρατούσα θρησκεία του κράτους στο οποίο υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την ποιμαντική φροντίδα στις ελληνικές ένοπλες
more » ... ς, αλλά και στον τρόπο που είναι οργανωμένο το σώμα των στρατιωτικών ιερέων στην Ελλάδα.
doi:10.26262/heal.auth.ir.131864 fatcat:xj33t6vqabei3b3j4xdlpmrfle