Analiza inozemnog duga

Dražen Koški
2003 Ekonomski Vjesnik  
Rastući inozemni dug Republike Hrvatske može rezultirati međunarodnom nelikvidnošću i, u konačnici, smanjenjem bruto domaćeg proizvoda. Pojava međunarodne nelikvidnosti najčešće zahtijeva reprogramiranje inozemnog duga, koje je ponekad uvjetovano rasprodajom državne imovine i prirodnih resursa. Drugim riječima, osim smanjenja bruto domaćeg proizvoda kao pokazatelja smanjene agregatne potrošnje, te s tim u svezi smanjenja bogatstva naroda, u uvjetima međunarodne nelikvidnosti, zemlja može
more » ... zemlja može trpjeti i smanjenje svoga suvereniteta. Zbog toga je važno definirati pojam inozemnog duga, istražiti njegovo ustrojstvo i povezanost sa standardnim sastavnicama bilance plaćanja, te izložiti metode mjerenja inozemne zaduženosti. To je, uz analizu inozemnog duga Republike Hrvatske učinjeno u nastavku.
doaj:108bcc5db46e4fa282958a8e0c148353 fatcat:5avz5noh3fdatb66t6lvpxrh3m