Correlation dependence between exactness of firing and morfofunctional indicators of young biathlonists aged 15–16
Кореляційна залежність між точністю стрільби та морфо-функціональними показниками юних біатлоністів 15–16 років

V'yacheslav Mulik
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
УДК 796.922.093.642.015.22 МУЛИК В. В. Харківська державна академія фізичної культури Кореляційна залежність між точністю стрільби та морфо-функціональними показниками юних біатлоністів 15-16 років Анотація. Мета: визначити рангову кореляцію точності стрільби з морфо-функціональними даними юних біатлоністів 15-16 років . Матеріал і методи: у роботі представлено кореляційний зв'язок точності стрільби лежачи і стоячи в біатлоні з показниками: довжини і маси тіла; довжини кисті, плеча, стегна і
more » ... ілки; екскурсії грудної клітки; станової тяги та динамометрії правої і лівої кисті; кількості хвиль та амплітуди тремору . Результати: встановлено кореляцію між точністю стрільби та довжиною передпліччя (r=0,73) і стегна (r=-0,88), і гомілки (r=-0,93); показниками станової тяги (r=0,53) та амплітудою тремору (r=-0,75) . Висновки: на результати стрільби біатлоністів впливають фактори: об'єктивні -освітленість мішеней, сила, швидкість і напрям вітру, наявність опадів під час стрільби; суб'єктивні -швидкість підходу до вогневого рубежу, показники ЧСС перед стрільбою, темп, ритм і послідовність стрільби, правильність прийняття положення для стрільби і підбору прицільних пристосувань залежно від стану погодних умов, функціонального стану нервово-м'язового апарату і зорового аналізатора, антропометричних даних спортсмена . Ключові слова: стрільба, юні біатлоністи, кореляція, морфо-функціональні показники . МУЛИК В . В . Кореляційна залежність між точністю стрільби та морфо-функціональними показниками dx .doi .org/10 .15391/snsv .2015-2 .027 © МУЛИК В . В . 2015 Стаття надійшла до редакції: 15.03.2015 р.
doi:10.15391/snsv.2015-2.027 fatcat:suhgystxffhddh7bqedzfbhzbi