Tieteellisen julkaisemisen monimuotoisuus ja tutkimuksen vastuullinen arviointi [article]

Hanna-Mari Puuska, Janne Pölönen
2021 Zenodo  
Tieteellistä julkaisutoimintaa arvioidaan ja mitataan jatkuvasti. Esimerkiksi kansainväliset rankingit vertailevat eri maiden yliopistoja käyttäen julkaisujen vaikuttavuutta yhtenä kriteerinä. Suomessa yliopistojen rahoitusmallissa julkaisujen määrä ja julkaisufoorumitaso vaikuttavat yliopistojen saamaan rahoitukseen ja useimmat yliopistot käyttävät samankaltaista rahoitusmallia omassa sisäisessä rahanjaossaan. Lähes kaikki yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat viime vuosina toteuttaneet oman
more » ... kimuksensa arvioinnin, jossa julkaisutoiminta on ollut yhtenä arvioitavana kohteena. Lisäksi yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien julkaisutoimintaa arvioidaan muun muassa rahoitushauissa sekä virantäytöissä. Tässä artikkelissa tarkastellaan tieteenalojen julkaisukäytäntöjä ja niiden viimeaikaista kehitystä Suomessa sekä julkaisutoiminnan monimuotoisuuden huomioon ottamista tutkimuksen arvioinnissa. Artikkeli perustuu kirjoittajien esitykseen Edistyksen päivillä 12.11.2020.
doi:10.5281/zenodo.5807163 fatcat:7d5ek7ylzjb7vn5zeqbft7wtim