EGE BÖLGESİ'NDE BULUNAN RESTORANLARIN ERGONOMİK TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (İZMİR-DENİZLİ ÖRNEĞİ)

Taner DİZEL, Tolga KUŞKUN, Hasan EFE, Ali KASAL
2017 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi  
Bu çalışmada; Ege Bölgesi'nin kıyı ve iç kesimi restoranlarının karşılaştırması yapılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple Ege Bölgesi'nin en kalabalık şehirleri olan İzmir ve Denizli illeri örnek olarak seçilmiş, bu illerin şehir merkezlerinde bulunan yeme-içme mekânları (restoranlar) tasarım kriterleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla, İzmir ve Denizli'de bulunan (20x2=40) toplam 40 adet yeme-içme mekânı (restoran) değerlendirilmek üzere incelemeye alınmıştır. Çalışma kapsamında incelenen
more » ... incelenen yeme-içme mekânlarında fotoğraflama işlemleri yapılmış, bazı donatı elemanlarının ölçüleri alınmış ve ergonomik kriterlere uygunluğu incelenmiş, toplam 25 sorudan oluşan bir anket uygulanarak yeme-içme mekanlarına ait bilgiler ve tasarım kriterleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda incelenen yeme-içme mekânlarında ergonomik olmayan mobilya ve donatı elemanlarının kullanımının kullanıcılarda bazı sağlık sorunları oluşturabileceği ve olumsuz psikolojik etkilere sebep olabileceği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu mekânlarda yeme-içme gereksinimlerini gidermek isteyen kullanıcıların daha rahat bir ortamda ve daha işlevsel donatı elemanlarıyla bu ihtiyaçlarını giderebilmeleri için öneriler ortaya konulmuştur. Abstract Restaurant, Ergonomic Furniture, Ergonomic Member, Design Criteria. In this study, restaurants were investigated with design criteria. For this purpose, totally 40 restaurants were investigated for assessment in İzmir and Denizli. Within the scope of study, some members measurement and photographs were taken and investigated to acceptable for ergomic criteria or not. However, 25question survey was carried out and, informations and design criterias of restaurans were evaluated. At the end of the study, it was established that some of furnitures and members which are not ergonomics could be a reason of physiological and psychological healthy problems. As a result, consumers should be more relax places and use functional members for these activities.
doi:10.21923/jesd.61566 fatcat:nrocp3barvbsdc2ypefigvlgxi