Sexual Propagation ofPteris VittataL. Influenced by pH, Calcium, and Temperature

Xiao-Ming Wan, Mei Lei, Ze-Chun Huang, Tong-Bin Chen, Ying-Ru Liu
2009 International journal of phytoremediation  
doi:10.1080/15226510902767148 pmid:20734630 fatcat:jbzbe3ygrnezrcn3nc4knke63q