Biblioteca

2019 SVMMA: Revista de Cultures Medievals  
pel què fa a la publicació de llibres i a la presentació de tesis doctorals. §PuBLICACIOns CIRLOT, Victoria; GARí, Blanca (Eds), 2017. El monasterio interior, Barcelona, Fragmenta Resum català Aquest llibre recull quatre estudis i una introducció sobre la relació entre el monestir com a lloc i l'espai interior, a partir d'investigacions històriques i anàlisi filosòfics, literaris i artístics. Al text introductori, de Blanca Garí, segueixen les aportacions de Caroline Bruzelius, Marco Rainini,
more » ... s, Marco Rainini, Maria Tausiet i Victoria Cirlot, totes elles presentades a la II Jornada Cura Sui, celebrada a l'octubre de 2015. Els quatre assaigs aborden d'una manera o una altra el concepte de monestir interior i exploren la complexa relació que es teixeix entre el lloc i la persona. De l'arquitectura gòtica del segle xiv a l'alquímia del segle xvi, dels diagrames simbòlics del segle xii a les imatges i accions constructives del jo dels segles XX i XXI Paraules clau: Monacat, espiritualitat, edat mitajana, arquitectura, alquimia, art contemporàni Abstract anglès This book includes four studies and an introduction on the relationship between the monastery as a place and the inner space, based on historical research and philosophical, literary and artistic analysis. After the introductory text, by Blanca Garí, we find the contributions of Caroline Bruzelius, Marc Rainini, Maria Tausiet and Victoria Cirlot, all of which were presented at the II Cura Sui Conference held in October 2015. The four essays address, in one way or another, the concept of the inner monastery and explore the complex relationship that is woven between place and person. From the gothic architecture of the 14th century to the alchemy of the 16th century, from the symbolic diagrams of the 12th century to the images and constructive actions of the self from the 20st and 21st century.
doi:10.1344/svmma2017.10.8 fatcat:nvl666mfbrai3l7xehry747dwq