Świadek, uczestnik, ofiara. Wokół książki Wygnaniec. 21 scen życia Zygmunta Baumana Artura Domosławskiego

Daniel Wicenty
2022 Polska 1944/45-1989 Studia i Materiały  
Artykuł analizuje książkę Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana Artura Domosławskiego przez pryzmat narracji historycznej (faktograficznej) oraz perspektyw problemowych, zaproponowanych przez Domosławskiego. W tym pierwszym aspekcie punktem odniesienia stały się przede wszystkim dwie inne wydane niedawno biografie Baumana autorstwa Dariusza Rosiaka i Izabeli Wagner. W tym drugim podjęty został głównie trop ofiary jako klucz do odczytania życia Baumana. Autor artykułu proponuje również
more » ... ażenie problemu intelektualnej oryginalności polskiego socjologa.
doi:10.12775/polska.2021.10 fatcat:6li2smudsrdfrcvpjbkhxjwqla