INFLUENŢA CONDIŢIILOR ŞI DURATEI DE PĂSTRARE A CLINCHERULUI ŞI ZGURII GRANULATE DE FURNAL ASUPRA CARACTERISTICILOR CIMENTULUI INFLUENCE OF CONDITIONS AND PERIOD OF STORAGE FOR CLINKER AND GRANULATED FURNACE SLAG ON CEMENT CHARACTERISTICS

Ileana Mohanu, Nicoleta Vlad, George Stanciu, Roxana Fechet
2010 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials   unpublished
Clincherul este componentul de bază al cimentului Portland, care participă la formarea structurii de rezistenţă a matricei liante. Păstrarea clincherului în condiţii improprii poate conduce la modificarea caracteristicilor lui şi, implicit, a calităţii cimentului. Lucrarea urmăreşte influenţa depozitării în halde neacoperite a clincherului şi zgurii granulate de furnal asupra caracteristicilor acestora şi asupra performanţelor unui ciment tip CEM II/A-S cu 20% zgură granulată de furnal. În
more » ... sens, sunt efectuate la diferite termene, investigaţii chimice şi mineralogice (difracţie de raze X, microscopie optică). Se prezintă, de asemenea, influenţa activităţii hidraulice a clincherului şi zgurii granulate asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale cimentului. Clinker is the basis component of Portland cement, which participate in forming of the strength structure of the binder matrix. Clinker storage in improper conditions may have as consequence modification of its characteristics and implicitly, of the cement preformaces. The work follows storage influence in uncover stockpiles of clinker and granulated furnace slag on their characteristics and on the performances of a cement type CEM II/A-S with 20% granulated furnace slag. In this way, at different periods, chemical and mineralogical investigations (X-ray diffraction, optical microscopy) are carried out. Also, hydraulic activity influence of the clinker and granulated furnace slag on physical-mechanical characteristics of the cement is presented.
fatcat:2nthxed6ongrhl3k56q5dpgr7e