Erythroderma
Erytrodermie

Ivana Kuklová
2018 Dermatologie pro praxi  
ErytrodErmiE Erytrodermie doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc. Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Erytrodermie, někdy nazývaná exfoliativní dermatitida, je závažným a potenciálně život ohrožujícím stavem, který se projevuje difúzním erytémem s deskvamací, který postihuje většinu povrchu kůže (dle nejčastější definice ≥ 90 %). Jedná se o vzácné onemocnění s roční incidencí 1 na 100 000 případů dospělé populace. Nejčastější příčinou erytrodermie je exacerbace již existující zánětlivé
more » ... matózy, nejčastěji psoriázy nebo atopické dermatitidy. Druhou citovanou příčinou je poléková alergická reakce, následovaná méně častými příčinami (T -lymfomy a jiné hematologické a systémové malignity, imunobulózní dermatitidy, nemoci pojivové tkáně a infekce). V přibližně 25 % případů je příčina nezjištěna a erytrodermie je označena jako idiopatická. Klíčová slova: erytrodermie, patogeneze, klasifikace, léčba. Erythroderma Erythroderma also sometimes called exfoliative dermatitis, is a severe and potentially life-threatening condition that presents with diffuse erythema and scaling involving most of the skin surface area (≥90 percent, in the most common definition). Erythroderma is a rare condition. The annual incidence has been estimated to be approximately 1 per 100,000 in the adult population. The most common cause of erythroderma is the exacerbation of a preexisting inflammatory dermatosis, most often psoriasis or atopic dermatitis. A hypersensitivity drug reaction is the second most frequent cause of erythroderma (approximately 20 percent of cases) followed by uncommon causes (T-cell lymphoma and other hematologic and systemic malignancies, immunobullous diseases, connective tissue diseases, and infections). In approximately 25 percent of cases of erythroderma, no underlying cause is identified and erythroderma is classified as idiopathic.
doi:10.36290/der.2018.010 fatcat:g4mepsxbznb7ddqsdlffvy7exi