Assessment of a Low-Cost Portable Proportional Exhaust Sampling System for Gravimetric Particulate Matter Emissions Measurement

Michal Vojtíšek, Martin Pechout
2013 Journal of Middle European Construction and Design of Cars  
Shrnutí Částice obsažené ve výfukových plynech spalovacích motorů jsou jejich pro lidské zdraví nejvíce škodlivou složkou. Se snižující se celkovou hmotností emitovaných částic se zvyšují nároky na její měření, které vyžaduje plnoprůtočný ředicí tunnel nebo proporcionální vzorkovač s ředěním části toku s rychlou odezvou. Pro umožnění takových měření během jízdy vozidla a v méně vybavených laboratořích bylo vytvořeno nízkonákladové zařízení pro proporcionální vzorkování výfukových plynů.
more » ... využívá dvojici regulátorů hmotnostního průtoku, z nichž jeden dodává proměnlivé množství ředicího vzduchu do miniaturního ředicího tunelu, a druhý udržuje konstantní průtok směsi ředicího vzduchu a výfukových plynů přes filtr, na který jsou částice vzorkovány. Výsledky naměřené tímto systémem během dynamických jízdních cyklů jsou, po korekci systematického rozdílu, v rozmezí faktoru dvou od výsledků gravimetrické analýzy vzorků odebraných z klasického plnoprůtočného ředicího tunelu.
doi:10.2478/mecdc-2013-0009 fatcat:viblks7z5zgwvciit2ei5kspme