Intelektualac kao negativni dijalektičar: paralelno čitanje Adorna i Krleže

Ivan Majić
2013 Desničini susreti 2012. Dio 2.   unpublished
UDK: 821.163.42Krleža, M.:1Adorno, T. Izvorni znanstveni članak Sažetak: Članak je nastao kao rezultat paralelnog čitanja tekstova eodora Adorna i Miroslava Krleže i to onih tekstova i onih dijelova koji se tiču problematike odnosa intelektualca i Drugoga svjetskog rata. Iako pišu u različitim diskurzivnim formacijama u kojima je suprotstavljen pretežno književno-esejistički i lozofski interes, ova dva autora, dijeleći zajedničko vrijeme djelovanja, kako u profesionalnim aktivnostima, tako
more » ... le i u mišljenju, zadržavaju sličnu poziciju. U tom se smislu ključnom pokazuje kod obaju autora preokupacija odnosom prema prosvjetiteljskoj (europskoj) misli u kontekstu kreiranja duhovnog stanja presudnog za pojavu totalitarizma. Obojica, međutim, nastoje radikalno propitati posljedice do kojih je dovela ta misao "razularenog racionalizma", zadržavajući pritom potrebu da se očuva pozicija mišljenja kao krajnje instance u kojoj intelektualac ima pravo na djelovanje.
doi:10.17234/desnicini_susreti2012_2.dio.1 fatcat:tqg24xqcwfflvceszeosb7o3wi