Türk Telekom Bünyesindeki Uygulama Destek Ekipleri İçin Olay Çözüm Süresini Kısaltmaya Yönelik Yardımcı Uygulama Geliştirme

Çiğdem Tarhan, Fulden NEOMAN
2018 Acta INFOLOGICA  
ÖZ Türk Telekom bünyesinde yer alan uygulamalar, birbirine bağlı karmaşık entegrasyonlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Türk Telekom'un sunduğu ürünler için süreçlerin tamamına yakını birden fazla uygulama üzerinden işlemektedir. Bu yapı nedeniyle, destek verilen uygulamalarda, sürecin kontrolünü sağlamak için ilgili sorun kaydının birden fazla destek takımı tarafından incelenmesi gerekmektedir. Bu durum; ilgili kaydın çözüm süresini uzatmakta, birimler arasındaki bağımlılığı artırmakta ve
more » ... un çözülmesini geciktirmektedir. Mevcut işleyişte ise ekiplerin olay kayıtlarını yönlendirmeden diğer ekiplerin veri tabanında tuttukları bilgileri çekebildikleri bir platform bulunmamaktadır. Bu çalışmada; operasyon terminolojisi ile "olay çözüm süresi"ni, bir başka deyişle de iş yapma süresini iyileştireceği iddia edilen "EntegreAsisTT" uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama, destek ekipleri tarafından birbirlerinden en çok talep ettikleri bilgileri bir araya getirerek tek bir arayüzden sunmaktadır. Ekipler, servis masası üzerinden açılan olay kayıtlarını diğer ekiplere yönlendirmek yerine bilgi gereksinimlerini bu uygulama üzerinden karşılayabilecektir. Bu sayede olay kayıtlarında hızlı aksiyon alınması sağlanarak olası şikayetlerin önüne geçildiği saptanmıştır. ABSTRACT The applications within Türk Telecom have a structure composed of interconnected complex integrations. Due to this structure, in supported applications, the relevant issue report must be examined by more than one support team in order to ensure control of the process. This situation extends the relevant report's solution period, increases the dependence between units and delays the solution of the issue. As for the current process, there is an absence of a platform in which teams can pull information other teams have kept in databases without redirecting the event reports. In this study; the "EntegreAsisTT" application alleged to enhance the work period-in operation terminology "the event solution period" was developed. The developed application combines information that support teams request from each other and presents them from a single interface. Thus potential complaints can be prevented by taking fast action with event reports.
doi:10.30801/acin.362171 fatcat:56f63daphrg4nbgnsat5i5kqjq