analiza przedsiębiorstwa z pkt widzenia współpracowników [article]

Wioleta Kołodziej
2013 Figshare  
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży : Produkcja mebli, z punktu widzenia współpracującego z przedsiębiorstwem Słowa kluczowe: analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, Streszczenie: Poniższy raport przedstawia analizę przedsiębiorstwa oczami osób, które współpracują z przedsiębiorstwem. Ukazuje interpretację podstawowych wskaźników i na podstawie tego wysnuwa wniosek o sytuacji badanego przedsiębiorstwa.
doi:10.6084/m9.figshare.661324.v1 fatcat:6ywdpzx4u5folhr55ye7miu6pu