De ayer a hoy: influencias clásicas en la literatura [book]

Aurora López, André Pociña, Maria de Fátima Silva
2012
24 "Cando hai anos me tentábades coas vosas fillas pretendidamente virxes, coa abundancia dos vosos obsequios, houbo un lapso en que deixei de estar alí, convosco. Non entendía as vosas lerias nin sentía as vosas voces. Unha emoción máis grande me asaltaba. Ela paralizou os meus sentidos, mareados polo tintinear das vosas buxigangas. Serena, no esplendor dos pórticos, a Raíña comparece. Ela, muller de carne, mais de carne lustrada por milenios de serenidade aristocrática, miña nai ignorada e
more » ... resentida, tórnase, por decisión unánime das miñas partes de varón, en desexo voraz, intransixente" (p. 45).
doi:10.14195/978-989-721-038-9 fatcat:m2y55adxbjcofejvstpporxj3i