TAŞ ATAN ÇOCUKLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK ALTYAPISI

Süleyman KARACELİL
2013 The Journal of Academic Social Science Studies  
Nowadays, not only are adults, but also children in the center of the political and social issues in Eastern and SouthEastern Regions of Turkey. The expression of "children throwing stones" is a sign of this situation that debated publicly recently. This study has been made on 26 children who are taken custody especially in Şırnak on account to the fact that in conjunction with not being an insider of the terrorist organization but a dissent of the Law Nr: 2911, because of throwing stones and
more » ... eir court process hasn't been concluded yet. In this article, while we are defining the socio-cultural and economic background of the children who are prone to terror and set forth the correlation between participating these activities and the related backgrounds, we used one of the objective research types 'semi-structured interview'. The protection of these children and the prevention of terror in the region, determining the causes of these issues, mentioning some precautions about these problems were also * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. Süleyman KARACELİL -Mehmet ÇAY aimed in this research. This article also contains the surveys and observations of the researchers who worked in Şırnak for years, working on social services, making researches about terror, education and religion oriented issues. Öz Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sosyal-siyasal sorunların merkezinde sadece yetişkinler veya gençler değil artık çocuklar da bulunmaktadır. Son yıllarda kamuoyunda sıkça duyulan 'taş atan çocuklar' tabiri bu durumun bir göstergesidir. Bu çalışma Şırnak ili özelinde gösterilerde taş atma sonucunda, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' ve '2911 sayılı kanuna muhalefet' gerekçeleriyle gözaltına alınan ve mahkemesi henüz neticelenmemiş, 26 katılımcı çocuk üzerinde yapılmıştır. Çalışma için bizzat taş atma eylemlerinde fotoğraf, kamera veya benzeri yollarla tespit edilen ve gözaltına alınan, ancak mahkeme kararı olmadığı için 'suçludur' deme imkanımızın olmadığı çocukların bizzat kendileri ile görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden 'yarı yapılandırılmış görüşme' metodunun uygulandığı bu araştırmada özellikle teröre meyilli çocukların sosyokültürel ve ekonomik alt yapılarını tespit etmek, bu eylemlere katılma ile belirtilen unsurlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca terörü ortaya çıkaran nedenlerin tespitinin yanında bir takım çözüm önerileri dile getirmek bu araştırmanın amaçları arasındadır. Çalışmada çok küçük yaşlardan itibaren taş atma eylemlerinin gerçekleştiği, çocuğu birinci derece korumak ve muhafaza etmek ile yükümlü aile müessesi, çevre, okul vb. unsurların görevini icra edemediği, zafiyet sergiledikleri tespit edilmiştir. Bu tür olayların önüne geçmek için önleyici tedbirler çerçevesinde ailenin, okulun ve çevre unsurlarının sahip oldukları misyonu gerçekleştirecek değerlerle yeniden donatılması gerekmektedir. Bu çalışmada yıllarca Şırnak'ta görev yapan, sosyal hizmetlerde bulunan, terör, eğitim ve din merkezli çalışmalar yapan araştırmacıların gözlemleri de yer almaktadır.
doi:10.9761/jasss1574 fatcat:jpn333eu2jd7nghmucsra5macq