NEVŞEHİR KENTİÇİ YOL BİTKİLENDİRMELERİNİN ESTETİK-FONKSİYONEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KULLANILAN BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ

Meliha AKLIBAŞINDA, Aslıhan ERDOĞAN
2016 Bartın Orman Fakültesi Dergisi  
Günümüzde artan yapılaşma ile birlikte kentlerimiz doğadan uzaklaşmakta ve yeşil alanlar yapı kitleleri arasında sıkışıp kalmaktadır. Yapay çevrelere dönüşen kentlerde doğaya ve yeşile olan özlem her geçen gün artmaktadır. Kent kimliğinde önemli rol oynayan bitkilendirilmiş yollar, kentsel açık-yeşil alanların çatısını oluşturmaktadır. Ayrıca kent içi yol bitkilendirmesi estetik, fonksiyonel, ekolojik, psikolojik ve ekonomik olarak da kente bir çok katkı sağlar. Bu çalışma kapsamında Nevşehir
more » ... ntinde önemli 7 güzergah incelenerek, bu güzergahlardaki yol kenarı, orta refüj ve kavşaklarda kullanılan bitki türleri tespit edilmiş olup bitkilendirme ilkeleri çerçevesinde yol bitkilerinin kente ve kentsel açık-yeşil alan sistemlerine olan katkısı değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda her bir güzergah tanımlanarak baskın bitki türleri ortaya konmuş ve yollara ait bitki anahtarları oluşturulmuştur. Sonuç olarak Nevşehir kentinde yapılan bitkilendirme çalışmaları ile kente kimlikli yollar kazandırılmaya çalışılmış fakat yapılan uygulamalarda yanlış tür seçimi ve hatalı dikim teknikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla uygulama çalışmalarında kent içi yol bitkilendirme teknikleri çerçevesinde uygun boy, çap ve form özelliklerine sahip bitki türleri tercih edilmelidir.
doaj:bc9f3c8739354c22838f520749f3d19d fatcat:e2n3nnpfcbdsfbj2fddmuyq7ce